In Limburg werden er in de beginperiode van de crisis, in 2009, 496 bedrijven failliet verklaard; 2013 is het jaar met de meeste Limburgse faillissementen: 562. In 2017 was dat aantal gedaald naar minder dan de helft: 263. In november 2017 moesten 22 Limburgse bedrijven hun deuren sluiten, afgelopen februari waren dat er 15.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven in heel Nederland is gedaald. In februari 2018 zijn er 48 bedrijven minder failliet verklaard dan in januari, meldt het CBS. Dit is het laagste aantal in een maand uitgesproken faillissementen sinds 2001. Dalingen en stijgingen van het aantal faillissementen kunnen elkaar snel opvolgen. In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd. Daarna is er sprake van een dalende trend. In februari 2018 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau van deze eeuw.

Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 41. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in februari de meeste faillissementen uitgesproken in de vervoer en opslag.