Aantal nieuwe WW-uitkeringen in Limburg blijft dalen

Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf maanden van dit jaar in Limburg 28% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg lag eind mei 2017 18% lager dan een jaar geleden. In vergelijking met april 2017 nam het aantal lopende WW-uitkeringen met 6% af. Het aantal lopende WW- uitkeringen daalde in alle sectoren.

Daling WW-uitkeringen zet door
In de eerste vijf maanden van dit jaar lag in Limburg het aantal nieuwe WW-aanvragen 28% lager dan in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Deze daling in de instroom is aanzienlijk hoger dan de landelijke daling in het aantal nieuwe WW-uitkeringen van 20%. Doordat de uitstroom uit de WW in Limburg groter is dan de instroom (zie afbeelding 1), daalt het aantal lopende WW-uitkeringen.

Eind mei 2017 telde Limburg 25.276 lopende WW-uitkeringen. Dit was een daling van 18% ten opzichte van mei 2016 en een daling van 6% ten opzichte van april 2017. De daling in vergelijking met een jaar geleden was sterker dan de landelijke afname van het aantal WW- uitkeringen van -14%. Ook de daling van het aantal WW-uitkeringen in vergelijking met een maand geleden was sterker dan de landelijke afname van 4%.

Daling WW-uitkeringen in alle sectoren
Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg liet het afgelopen jaar voor alle sectoren een daling zien. Relatief nam het aantal WW-uitkeringen in de bouwnijverheid het sterkst af (-42%). In absolute aantallen daalde het aantal WW-uitkeringen het meest in de financiële en zakelijke dienstverlening (-1.368 uitkeringen).

Nog altijd veel kansen via uitzendbureaus
Tot de sector financiële en zakelijke dienstverlening behoort onder meer de branche van de arbeidsbemiddeling en uitzendbureaus. Deze branche was de eerste die snel tekenen van herstel liet zien na de economische dip in 2012. Het aantal uitzenduren groeit al jaren achter elkaar, evenals de werkgelegenheid en het aantal vacatures.

Voor dit en komend jaar voorziet de UWV Arbeidsmarktprognose 2017-20182 een verdergaande stijging van het aantal banen in de uitzendsector. Voor 2017 wordt een landelijke groei voorzien van 5,5% (+40.000 banen) en voor 2018 een groei van 2,0% (+15.000 banen). De voorziene regionale groei in Limburg voor deze branche ligt lager dan de landelijke prognose, namelijk een groei van 4,1% in 2017 (+2.700 banen) en een groei van 1,2% (+900 banen) in 2018.

Voor 2018 wordt een afvlakking van de groei voorzien. Verwacht wordt dat bij een aanhoudende economische groei de arbeidsmarkt krapper wordt, waardoor ook voor uitzendbureaus lastig gaat worden om geschikte mensen te vinden. Desalniettemin bieden uitzendbureaus nog altijd volop kansen. De Uitzendmonitor 20163 maakt duidelijk dat uitzendwerk een grotere kans geeft op niet alleen nieuw, maar ook op langdurig werk.