Aantal WW-uitkeringen blijft gestaag dalen

Het aantal lopende WW – uitkeringen in Limburg lag eind februari 2017 15% lager dan precies een jaar geleden. In vergelijking met januari 2017 nam het aantal lopende WW -uitkeringen met 2% af. De daling van het aantal WW-uitkeringen was zichtbaar bij alle beroepsgroepen.

Eind februari 2017 waren er in Limburg 28.290 lopende WW-uitkeringen. Dit is een daling van 15% ten opzichte van februari 2016 en een daling van 2% ten opzichte van januari 2017. Zowel de daling in vergelijking met een jaar geleden als de daling in vergelijking met een maand geleden zijn sterker dan de landelijke afname van het aantal lopende WW-uitkeringen van respectievelijk -12% en -1%.
Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg liet het afgelopen jaar bij alle beroepsgroepen een daling zien. Tabel 1
laat zien dat deze afname niet bij alle beroepsgroepen even groot was.

Een relatief kleine beroepsgroep, die echter steeds belangrijker wordt voor de Nederlandse
economie en samenleving, is die van de ICT-beroepen. Trends als robotisering en  digitalisering vereisen specifieke ICT-kennis, maar ook de zogenaamde Big Data wordt steeds meer big business. Er komen steeds grotere hoeveelheden data beschikbaar, die, na analyse, gebruikt kunnen worden voor verschillende doeleinden. Zo lanceerde het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) in 2016 het Center for Big Data Statistics (CBDS), waarbinnen  (inter)nationale partijen uit overheid, bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs samenwerken op het gebied van big-data -technologie en methoden voor de productie van officiële  statistieken.
Ook op regionaal niveau ontstaan er steeds meer initiatieven waarbij de inzet van ICT’ers onontbeerlijk is. De gemeente Heerlen werkt samen met CBS om gezamenlijk data te verzamelen, combineren en verwerken om beleidsvragen te beantwoorden binnen het CBS Urban Data Center/Heerlen op de Brightlands Smart Services Campus.

Ook onderwijsinstellingen als de Universiteit Maastricht, Hogeschool Zuyd en Fontys spelen in op de toenemende vraag naar hooggekwalificeerde ICT’ers door steeds meer specialistische opleidingen aan te bieden. De vraag naar hooggekwalificeerde ICT’ers is groot, omdat binnen de ICT geen functies op elementair en lager niveau voorkomen en nog
geen 20% van alle ICT- functies een middelbaar functieniveau heeft.

De arbeidsmarkt voor ICT’ers in het algemeen is al jaren krap. Geen enkele beroepsgroep kent zoveel vacatures die moeilijk te vervullen zijn als de ICT.  Deze krapte op de arbeidsmarkt doet zich in bijna alle  arbeidsmarktregio’s voor. In Limburg is de krapte het sterkst merkbaar in Noord-en Zuid-Limburg en in mindere mate in Midden-Limburg.