Het aantal WW-uitkeringen in Limburg lag in maart 2018 0,3% lager dan een maand geleden. In vergelijking met een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen met 25%. Alhoewel het economisch goed gaat, profiteert niet iedereen hiervan. Vooral oudere WW-gerechtigden stromen minder snel uit de uitkering.

Eind maart 2018 waren er in Limburg 21.000 lopende WW-uitkeringen. Dat was een afname van 0,3% ten opzichte van een maand eerder en een daling van 25% in vergelijking met een jaar eerder. Ook landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen, zowel ten opzichte van februari 2018 (-0,7%) als in vergelijking met maart 2017 (-21%).Het WW-percentage in maart 2018 bedroeg in Limburg 3,7%, wat gelijk was aan het landelijke WW-percentage in die maand.

Het UWV Jaarverslag 2017, dat op 11 april gepresenteerd werd, beschrijft 2017 als een hoopgevend jaar: de economie trok steeds meer aan, waardoor minder mensen hun baan verloren en meer mensen weer werk vonden. Dit weerspiegelde zich in een daling van het aantal WW-uitkeringen, ook in Limburg. Het is voor veel mensen gemakkelijker geworden om werk te vinden.

Alhoewel het economisch voor de wind gaat, profiteert niet iedereen hiervan. Terwijl het (absolute) aantal WW-uitkeringen in Limburg al geruime tijd daalt, neemt het aandeel mensen, dat langer dan een jaar een WW-uitkering ontvangt, toe. In maart 2018 werd 34,5% van de WW-uitkeringen in Limburg verstrekt aan mensen die al minimaal een jaar deze uitkering ontvingen, waar dit aandeel in maart 2016 nog 28,1% bedroeg.

Het aandeel mensen dat 12 maanden of langer een WW-uitkering ontvangt, behoort in Limburg tot de hoogste van heel Nederland. Per arbeidsmarktregio zijn er in Limburg overigens wel verschillen. In Midden-Limburg is het aandeel mensen dat 12 maanden of langer een WW-uitkering ontvangt het hoogst (35,3%), gevolgd door Zuid-Limburg (34,6%) en Noord-Limburg (34,0%).

In maart 2018 werd iets meer dan de helft (55%) van het aantal WW-uitkeringen in Limburg verstrekt aan personen van 50 jaar of ouder. Als gekeken wordt naar de verstreken duur van de WW-uitkering, valt op dat deze toeneemt bij de groep WW-gerechtigden van 50 jaar en ouder. Oudere WW-gerechtigden blijken dus in mindere mate dan jongere WW’ers te profiteren van de economische voorspoed.