AB Brabant en AB Werkt Zuid-Nederland (Herten) willen fuseren

AB Brabant en AB Werkt Zuid-Nederland zijn beide gespecialiseerd in bedrijfsverzorging, uitzenden, detacheren en payrollen in agrarische en aanverwante sectoren. De organisaties zijn actief in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Met de fusie ontstaat een nieuwe coöperatie met 4.800 leden en ruim 100 miljoen omzet die goed staat opgesteld om leden en klanten blijvend te voorzien van vakbekwaam, gemotiveerd en flexibel personeel.

De markt voor agrarische en aanverwante sectoren verandert snel. Het aantal bedrijven neemt af en degenen die overblijven specialiseren steeds meer. ‘De nieuwe coöperatie kan beter inspelen op deze veranderingen dankzij de gebundelde kennis en expertise’, zeggen Eric Hubers, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van AB Werkt Zuid-Nederland en Wil Meulenbroeks, voorzitter van de RvC van AB Brabant. ‘Daarnaast biedt de fusie synergievoordelen door een aaneengesloten werkgebied en de schaalgrootte. Dit zal leiden tot een sterkere concurrentiepositie ten opzichte van andere uitzendorganisaties in Zuid-Nederland. Ook kan de nieuwe coöperatie de kostprijs beter beheersen waardoor we tegen een zo laag mogelijk tarief diensten en producten kunnen aanbieden. Tegelijkertijd kunnen we de specialistische arbeid voor alle agrarische sectoren in stand houden.’

Voor de totstandkoming van de fusie is een stuurgroep samengesteld. Hierin zitten drie leden van de RvC van beide organisaties. Met het tekenen van de intentieverklaring op 19 december wordt gekeken naar de opzet en werkwijze van de nieuwe organisatie. Bij een positief beeld wordt een fusievoorstel voorbereid voor een nieuwe coöperatie. Het streven is om dit fusievoorstel vóór 1 juli 2017 voor te leggen aan de afzonderlijke ledenraden van het huidige AB Brabant en AB Werkt Zuid-Nederland.

AB Werkt Zuid-Nederland heeft vijf vestigingen in Limburg (Herten, Horst en Beek), Brabant (Veghel) en Zeeland (Goes). AB Werkt is van oorsprong een coöperatieve vereniging, ontstaan uit diverse kleine verenigingen. Deze werden begin jaren zestig in kleine regio’s opgericht voor het leveren van vervanging bij ziekte of vakantie van agrarische ondernemers.De laatste decennia is AB ook actief buiten de agrarische sector. Zo bemiddelen ze in fysieke banen in agro, food en industrie. Ook zorgen ze voor werknemers in het beheer van leefomgeving, zoals grond-, weg- en waterbouw en groenvoorziening.

AB Brabant heeft vijf vestigingen in Brabant (Best, Hoogeloon, Deurne, Etten-Leur en Uden) en is 50 jaar geleden opgericht als personeelsvoorziener voor agrarisch ondernemers. Deze ondernemers konden middels een lidmaatschap een beroep doen op de inzet van vakkundig agrarisch personeel tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Door de tijdelijke inzet van personeel van AB Brabant Bedrijfsverzorging kon de continuïteit van het agrarisch bedrijf gewaarborgd worden. Later kwam hier een uitzendorganisatie bij.