ABP (hoofdkantoor in Heerlen) ligt op koers met de uitvoering van het beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen. Dat blijkt uit het Verslag Duurzaam en verantwoord Beleggen 2017 dat het pensioenfonds op 9 mei publiceerde. Niet alleen namen de duurzame beleggingen toe in 2017 (bijna € 8 miljard meer), maar ook de beleggingen in hernieuwbare energie (plus € 1,2 miljard) en in onderwijs en communicatie (bijna € 500 miljoen meer). De CO2-uitstoot van de bedrijven waarvan ABP aandelen heeft, nam af en is nu 28% kleiner dan in 2014. Deze afname komt voor een groot deel doordat wordt gekozen voor beleggingen met een lagere uitstoot.

Eind 2017 had ABP voor bijna € 50 miljard belegd in duurzame bedrijven en activiteiten. Deze beleggingen dragen bij aan de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Dit is ruim 12% van het ABP-vermogen. Daarnaast is een begin gemaakt met het indelen van de ongeveer 10.000 bedrijven waarin ABP kan beleggen, in koplopers en achterblijvers. Koplopers zijn bedrijven die voldoende aandacht hebben voor verantwoord ondernemen. Vanaf 2020 wil ABP alleen nog beleggen in koplopers en in achterblijvers die zich kunnen en willen verbeteren.

In 2017 is in kaart gebracht welke beleggingen helpen om de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties te realiseren. Het doel waarin ABP het meest belegt, is de verduurzaming van steden en gemeenschappen (€ 23 miljard). Hierbij gaat het niet alleen om gebouwen die weinig energie verbruiken of CO2 uitstoten maar bijvoorbeeld ook om producenten van LED-lampen. Daarna volgen gezondheid en welzijn (€ 9,6 miljard) en betaalbare en schone energie (€ 6,8 miljard).

In het jaarverslag geeft ABP ook weer wat het aan bedrijven vraagt als het gaat om mensen- en arbeidsrechten. Daarbij ligt de nadruk op het terugdringen van kinderarbeid bij de cacaoproductie en de winning van kobalt. Maar ook op veiligere arbeidsomstandigheden in de textielproductie en de scheepsbouw, waarin relatief veel dodelijke ongelukken plaatsvinden.