ABP komt 42 miljard euro te kort (42.000.000.000)

De aanhoudend lage rente is voor het ABP desastreus. Het pensioenfonds voor onder andere ambtenaren en onderwijzers komt daardoor bijna 42 miljard euro te kort: tegenover 421 miljard euro aan verplichtingen, staat 379 miljard euro aan middelen.

ABP maakte bekend dat de dekkingsgraad eind juli op 89,9% staat. Pensioenfondsen moeten streven naar een dekkingsgraad van 104%.

Bij een te lage dekkingsgraad moeten pensioenfondsen zogenoemde herstelplannen indienen bij De Nederlandsche Bank. Herstel kan onder meer komen uit het verhogen van de premies en of het verlagen van de uitkeringen.

De lage rente is gunstig voor de Staat: die maakte gisteren bijvoorbeeld bekend dat 2,5 miljard euro op de kapitaalmarkt is geleend tegen een negatieve rente van min 0,62%. De geldgevers geven hun geld voor enkele maanden aan de Staat en accepteren dan dat ze per saldo minder terugkrijgen.