ABP op koers met duurzaam beleggen

Zo is de CO2-uitstoot in de aandelenportefeuille in 2016 verminderd met 7 miljoen ton. Dat staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 2,8 miljoen auto’s. De beleggingen in hernieuwbare energie groeiden met 25%. Daarnaast is op andere terreinen meer belegd in bedrijven die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke- en milieuproblemen. Voor ABP moet verduurzaming van de beleggingen hand in hand gaan met een optimaal rendement. Afgelopen jaar was het rendement 9,5%.

In 2016 is ABP gestart met een ambitieus beleid om duurzaam en verantwoord te beleggen. Daarbij zijn concrete doelstellingen voor 2020 geformuleerd. Zo moet de CO2-voetafdruk met 25% verminderd zijn ten opzichte van begin 2015. Eind 2016 is een vermindering van 16% gerealiseerd.

Een andere doelstelling is om 5 miljard te beleggen in hernieuwbare energie in 2020. In 2016 groeiden deze beleggingen met 25%, van 2,2 naar 2,8 miljard euro. ABP belegde onder andere in zonnepanelen in India en de VS, maar ook in Nederlandse windenergie.

Het bedrijf wil de beleggingen verdubbelen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke- en milieuproblemen. Het gaat dan om 29 miljard euro in begin 2015 naar 58 miljard euro in 2020. Eind 2016 staat de teller op 41 miljard euro. Het gaat hierbij vooral om beleggingen in duurzaam vastgoed en ‘groene’ obligaties. Nieuw zijn beleggingen in hypotheken van energiezuinige woningen in Nederland.

Het pensioenfonds voor overheid en onderwijs blijft in gesprek met ondernemingen over klimaatmaatregelen, milieuschade, mensenrechten en goed bestuur. In 2016 spraken ze 245 bedrijven over deze onderwerpen en stemden ze op ruim 4.000 aandeelhoudersvergaderingen. Op deze manier oefenen ze als aandeelhouder invloed uit om bedrijven te laten verduurzamen. Ook gaat het bedrijf in gesprek met deelnemers op bijeenkomsten en webinars. In 2016 organiseerde ze voor het eerst rondetafelgesprekken en een grote bijeenkomst waarbij werkgevers, maatschappelijke- en belangenorganisaties werden uitgenodigd.

Chris Roorda van actiegroep ABP Fossielvrij laat aan 1Limburg weten dat het heel goed is dat het ABP zijn CO2-voetafdruk vermindert dankzij bijvoorbeeld energiebesparing in het vastgoed waarin is belegd.

“Tegelijkertijd blijkt dat ons pensioenfonds helaas méér is gaan investeren in de kern van het probleem van klimaatverandering: de fossiele energie-industrie”, zegt Roorda tegen 1Limburg. Volgens hem belegt ABP voor ruim 4 miljard euro in de kolenindustrie. “Door dit soort investeringen blijft de wereld nog decennia vastzitten aan olie, kolen en gas en wordt ontwrichtende opwarming van de aarde onvermijdelijk.”