Acht bedrijven tekenen Maastrichts Energie Akkoord

De bedrijven hebben ieder hun aanpak vastgelegd in een Maastrichts Energie Akkoord (MEA). De plannen zijn mede ondertekend door Gerdo van Grootheest wethouder van duurzaamheid, Jan Bert Dijkstra, directeur Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Jan Janssen directeur Sibelco en Stuurgroeplid van MEA Industrie.

Mineralenindustrie Sibelco tekende een Maastrichts Energie Akkoord met de ambitie om jaarlijks in de processen van haar Maastrichtse vestigingen 584.000kg minder CO2 uit te stoten. Ook onderzoekt men mogelijkheden voor het realiseren van PV-installaties (zonnepanelen).

Daarnaast tekenden 7 grote industriepartijen gezamenlijk een MEA om elk binnen hun eigen industrie de verloren energie bij persluchtsystemen te verminderen. De industriepartijen Chromaflo Technologies, DS Metaal, Johnson Matthey, Mora Produktie, Koninklijke Mosa, Radium Foam en Sibelco zetten het optimaliseren van hun persluchtsystemen structureel op de agenda onder meer door het opzetten van een benchmark waarbij de eigen situatie en verbeteringen vergeleken kunnen worden met de andere industriepartijen.

Ook MECC Maastricht tekende een MEA met de ambities om een zonne-centrale op het eigen dak te realiseren, energiezuinige ledverlichting toe te passen in het volledige complex, duurzame nieuwbouw te realiseren en de certificering Green Key op het hoogst mogelijke niveau (Goud) te behouden. Met de ondertekening van deze MEA’s is een grote stap gezet door belangrijke (industrie) partijen in de stad om Maastricht klimaatneutraal te maken.

Klimaatneutraal in 2030
De gemeente Maastricht streeft naar een 100% klimaatneutraal Maastricht in 2030. Dat vraagt om meer gebruik van (hernieuwbare) energie van de zon, de wind en het water en om verminderen van het gebruik van olie en gas. Onder de vlag van het Maastrichts Energie Akkoord werken gemeente, bedrijven, organisaties en bewoners samen aan de ambitie Klimaat Neutraal in 2030.