Acht nieuwe bedrijven sluiten zich aan bij Maastricht Bereikbaar

Sappi, Brandweer Zuid-Limburg, Sitech | Industriepark Chemelot, Antea Group, Servatius, Bonnefantenmuseum en de Vereniging Ondernemers Centrum Maastricht zijn sinds kort aangesloten als nieuwe convenantpartners bij Maastricht Bereikbaar.

Vandaag presenteerden de partijen zich tijdens de tiende CEO bijeenkomst, waarin directeuren van de aangesloten werkgevers in gesprek gingen over slimme mobiliteit voor stad en regio. De acht werkgevers, goed voor ongeveer 5.000 arbeidsplaatsen, gaan meewerken aan bereikbaarheid in Zuid-Limburg en hun medewerkers slimme reisalternatieven via Maastricht Bereikbaar aanbieden.

Daarmee is het aantal samenwerkende partijen gegroeid tot 50 en het aantal medewerkers dat Maastricht Bereikbaar producten en acties kan aanbieden gestegen naar 55.000. Het betreft de grootste uitbreiding van het samenwerkingsverband tot nu toe.

De nieuwe partners hebben ieder hun eigen redenen voor hun deelname aan het programma Beter Benutten van Maastricht Bereikbaar: bij de een speelt duurzaamheid een rol, bij de ander het bevorderen van de gezondheid van medewerkers, een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van stad en regio of het bereikbaar houden van de eigen bedrijfslocatie.

Wethouder John Aarts is zeer content met de uitbreiding: “De werkgeversaanpak van Maastricht Bereikbaar is een succesverhaal. Door samen te werken en medewerkers aan te sporen tot slimme mobiliteitskeuze halen we dagelijks meer dan 2.000 auto’s uit de spits. Daarmee houden we stad en regio bereikbaar. Dat is in het belang van alle werkgevers en een voorwaarde om de Zuid-Limburgse economie verder te laten floreren.”

Maastricht Bereikbaar werkt als 1 van de 12 Beter Benutten regio’s samen met partners aan het bereikbaar houden van Maastricht en Zuid-Limburg. De focus ligt op het verminderen van woonwerkverkeer met de auto in de spits. Waarbij er producten en diensten worden aangeboden als alternatief zoals fiets, e-bike, OV of slim werken (op afstand werken of reizen buiten de spits).

Deze gezamenlijke opgave met het bedrijfsleven blijft belangrijk omdat er ook de komende periode hard aan nieuwe infrastructuur wordt gewerkt in de omgeving. Met onder andere de verlegging van het Noorderbrugtracé, de bouw van de ondergrondse fietsenstalling bij het station in Maastricht en de
bovengrondse ontwikkeling van de Groene Loper wordt bijgedragen aan de bereikbaarheid van de stad en omgeving en wordt zo bijgedragen aan een top woon-, werk- en leefklimaat.