Actie 'ZZP-DBA-NEE' van start; zelfstandigen zonder personeel kunnen stem uitbrengen

Op 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Nu regelt de Wet DBA de relatie tussen opdrachtgevers en zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel). Dat betekent dat opdrachtgevers en zzp’ers een opdrachtovereenkomst moeten sluiten. De Belastingdienst heeft daarom een aantal zogeheten ‘modelovereenkomsten’ gemaakt die partijen kunnen gebruiken. Maar dit blijkt in de praktijk helemaal niet goed uit te pakken. De Belastingdienst heeft tot op heden slechts een klein deel van de voorgelegde contracten tussen zzp’ers en hun opdrachtgevers goedgekeurd.

Vanavond vergadert de Tweede Kamer over de Wet DBA. De groeiende onrust in de markt heeft dus ook de Kamerleden bereikt. Deze vroegtijdige evaluatie moet aantonen of de Wet DBA nog wel toekomst heeft.

De zpp-ers zelf kunnen vanaf vandaag hun stem uitbrengen op de website www.zzp-dba-nee.nl De actie ZZP-DBA-NEE is een initiatief van KUBUS Coöperatie en Stichting JaaB advies van de Limburgse jurist Joost Feijen.

In het vandaag verschenen persbericht geven ze aan dat zzp’ers zich in de steek gelaten voelen door hun belangenorganisaties, die het wetsvoorstel destijds ondersteunden. “In een drang om de schijnzelfstandigheid te bestrijden, kwam de praktische uitvoerbaarheid duidelijk op het tweede plan. Vier maanden na invoering is al duidelijk dat grote hoeveelheden opdrachten niet worden voortgezet of niet meer worden verstrekt. Opdrachtgevers durven het niet aan. Ook de échte zzp’er wordt daarvan de dupe.

Met deze actie willen wij tenminste 100.000 digitale handtekeningen ophalen en daarmee de zzp’er een echte stem geven. Door de start van deze digitale handtekeningenactie kan de individuele zzp’er nu zelf onder de aandacht brengen dat de nieuwe wet een averechts effect heeft.

Op www.zzp-dba-nee.nl staan 10 redenen vermeld waarom de Wet DBA zo snel mogelijk in de prullenbak moet verdwijnen én dat de wetgever eens bij het begin moet beginnen, namelijk éénduidig vaststellen wat een zzp’er nu is én voor die zzp’ers échte ondernemersvrijheid waarborgen.”