Action en Westrom breiden samenwerking uit naar 40 medewerkers

Sinds mei 2015 werken Action en Westrom samen in het Distributiecentrum in Echt. Door de snelle internationale groei van Action, heeft ook de inzet van Westrom-medewerkers voor de cleaning een vlucht genomen. Recent werd de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het distributiecentrum in Echt, uitgebreid van 20 naar ruim 40 medewerkers. Eind juli is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst door beide directeuren ondertekend.

Werken op Locatie

Bij Action staat alles in het teken van blije en tevreden klanten. De medewerkers spelen daarbij een belangrijke rol. Het succes van Action hangt voor een groot deel af van hún inzet en enthousiasme. En dat geldt ook voor de medewerkers in het distributiecentrum in Echt. Om ervoor te zorgen dat de orderpickers ongehinderd hun werk kunnen doen, is een vrije doorgang in de gangpaden en een schone werkomgeving een must. En daarvoor zorgt Westrom.

Dagelijks zijn Westrom-medewerkers bezig met het zogenaamde ‘cleanen’ van de gangen in het volledige distributiecentrum. Karton, plastic en restafval wordt opgeruimd en afgevoerd. Aanrijdbeveiligingen, vangrails en stellingen worden schoongemaakt en afvalemmers worden geleegd. Werken op Locatie, noemt Westrom dit. Middels een pool van ruim 40 medewerkers, met eigen werkleiding, garandeert Westrom dat er altijd 27 fte’s in de dagdienst bij Action aan het werk zijn.

 

Kansen op de arbeidsmarkt

De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is sinds de start van de samenwerking tussen beide bedrijven flink gegroeid. Tot voor kort bestond het team Werken op Locatie uit 20 personen. Door de enorme groei die Action doormaakt, werd ook een steeds groter beroep gedaan op Westrom. Dat biedt hele mooie kansen voor mensen die vanuit de Participatiewet op de arbeidsmarkt aan de slag moeten. Tot nu toe zijn er elf medewerkers doorgestroomd; zij kregen een contract van Action. Voor Westrom-medewerkers die via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) werken, biedt Action een prachtige werkplek in een regulier bedrijf.

 

Respect voor elkaar

In het nieuwe contract regelt Westrom de volledige dienstverlening aan Action en zorgt het team Werken op Locatie voor de totale ontzorging van de dagdienst. En dat verloopt plezierig en in goed onderling overleg. Zowel Action als Westrom vinden het belangrijk dat iedereen met respect voor elkaar samenwerkt. De medewerkers brengen immers heel wat uren door op hun werk en dan is het fijn als er een goede sfeer heerst. Daarom ontvangen alle Westrom-medewerkers die bij Action aan de slag gaan een informatieboekje waarin de gedragsregels staan die door iedereen op de werkvloer gehanteerd worden.