Advies Sociaal-Economische Raad: zes weken betaald ouderschapsverlof

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert het kabinet om het ouderschapsverlof uit te breiden. Het nieuwe kabinet Rutte III wil het ouderschapsverlof al gaan uitbreiden, maar volgens de SER is dit nog niet voldoende. De huidige plannen zijn om het ouderschapsverlof te verlengen van twee naar vijf dagen met doorbetaling van loon. Daarnaast kunnen partners vijf extra weken verlof krijgen. Hiervoor krijgen ze 70% van het laatst verdiende loon.

Volgens de SER moeten deze zes weken betaald ouderschapsverlof (naast het bestaande, betaalde zwangerschaps- en bevallingsverlof) ook voor de moeder gelden. De kosten komen voor rekening van de overhead. Het huidige verlofstelsel bestaat uit veel regelingen en is in praktijk erg ingewikkeld, zegt de SER in een verklaring. Elke regeling kent verschillende voorwaarden en aparte financieringsvormen. De SER adviseert daarom de bestaande regelingen te vereenvoudigen door kraamverlof en partnerverlof in het ouderschapsverlof samen te voegen.

Minister Koolmees van Sociale Zaken komt binnenkort met het voorstel over een nieuwe ouderschapsverlofregeling.