Advocaat Marcel Reinaerts uit Kerkrade ambt gezet na oplichting cliënt

Het Hof van Discipline, het tuchtcollege dat misdragingen van advocaten in hoger beroep behandelt, heeft de jurist geroyeerd omdat hij – zo blijkt uit het oordeel van het Hof – valsheid in geschrifte heeft gepleegd en zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting.

Dat meldt Dagblad De Limburger vandaag.

Kort geding
Marcel Reinaerts heeft gisteravond via een kort geding tegen de Media Groep Limburg publicatie van zijn naam in dit artikel proberen tegen te houden. De rechter in Maastricht bepaalde echter dat de naam van de advocaat gepubliceerd mag worden.

Rekening
Reinaerts heeft in 2015 ten onrechte 6050 euro in rekening gebracht bij een echtpaar dat hij bijstond in een geschil over de aankoop van een woning. Hij vervalste daarvoor een e-mail van de advocaat van de tegenpartij. Die e-mail stuurde hij door naar zijn cliënten met de aanvulling dat de tegenpartij dit extra bedrag terecht had geclaimd. De klanten moesten het geld op zijn rekening storten. Reinaerts onder­tekende het gemanipuleerde bericht zonder diens medeweten met de handtekening van een kantoorgenoot.

Europees Hof
Reinaerts neemt geen genoegen met de sanctie die hem is opgelegd. Het Hof van Discipline zou zijn verweer, grotendeels gebaseerd op medische gronden, te makkelijk ter zijde hebben geschoven. Omdat hij tuchtrechtelijk geen wegen meer heeft om de uitzetting uit zijn ambt aan te vechten, stapt naar hij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De Limburger publiceert dinsdag een uitgebreider artikel over deze zaak.