AFM legt Woonfonds Duitsland B.V. in Heerlen last onder dwangsom op (max 50.000 euro)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 1 augustus 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan Woonfonds Duitsland B.V. (Woonfonds Duitsland), gevestigd aan de Vogt 21 op bedrijventerrein Avantis in Heerlen.

Keizer Van Doorne B.V (geregistreerd in maart 2015) staat vermeld als enig aandeelhouder. KVD Initiatieven B.V. staat vermeld als bestuurder. Bestuurder van KVD Initiatieven B.V. is Keizer Van Doorne B.V. Bestuurder sinds 1 juli 2016 is Michael William  Leach (68) uit Birmingham.

Woonfonds Duitsland voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

Aan het opleggen van de last onder dwangsom is een lange correspondentie voorafgegaan.

Aanbieden van obligaties

Woonfonds Duitsland biedt consumenten de mogelijkheid om obligaties te kopen om zo deel te nemen aan de exploitatie van vastgoed in Duitsland. De AFM heeft op grond van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) een onderzoek ingesteld naar de activiteiten van Woonfonds Duitsland om vast te stellen of Woonfonds Duitsland in strijd heeft gehandeld met bepalingen uit afdeling 3A van Titel 3 van Boek 6 van het BW. De AFM heeft onder meer om grootboekrekeningen en bankafschriften gevraagd en om een toelichting op de financiële situatie van Woonfonds Duitsland. Dit om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

Woonfonds Duitsland heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Sinds 15 augustus 2016 is Woonfonds Duitsland daarom verplicht de dwangsom te betalen. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen. Iedere dag dat Woonfonds Duitsland niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000,- tot een maximum van €50.000,-.