De Provincie Limburg brengt zoveel mogelijk partijen bijeen in LEKTA: de Limburgse Energie en Klimaat Transitie Aanpak. Dat is een alliantie waarin de duurzame krachten van Limburg samenkomen. Deze alliantie gaat samen aan de slag om de doelen uit het nieuwe Klimaatakkoord voortvarend op te pakken en elkaar aan die doelen te houden, op weg naar een CO2-neutraal Limburg. Woensdag 27 juni, werd LEKTA in De Maaspoort in Venlo gelanceerd door Jan Rotmans, hoogleraar Duurzaamheid en Transities.

Bedrijven, experts, burgerplatforums, lokale overheden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisatie en scholen doen en denken mee. De beoogde en broodnodige transitie vraagt denkkracht vanuit onder andere economie, samenleving, milieu, onderwijs en onderzoek en ruimte. Het netwerk wordt gebruikt om van elkaar te leren, nieuwe initiatieven op te zetten en opschaling van geslaagde duurzame initiatieven te stimuleren.

Wereldwijd groeit de vraag naar energie en daarmee de schaarste van fossiele brandstoffen. Traditionele energiebronnen en de netwerken die daarbij horen worden danig op de proef gesteld. De ruimte in Limburg is schaars waardoor de maatschappij wordt uitgedaagd om te veranderen in het dagelijks denken en doen. LEKTA wil in dit alles voor Limburg een sleutelrol vervullen.