Melkveehouders haalden meer marge door de sterk gestegen melkprijzen, terwijl het saldo van akkerbouwbedrijven juist iets afnam. Beide sectoren kenden in 2017 een hoger aantal verkochte bedrijven en een lichte stijging van grondprijzen. Afgelopen jaar zijn 294 agrarische bedrijven door NVM-makelaars verkocht, 22 meer dan een jaar eerder. Vooral het aantal transacties van melkveebedrijven is toegenomen, van 44 naar 70. De glastuinbouwsector presteert goed.

“Vooral in de concentratiegebieden zijn glastuinbouwbedrijven voor hogere prijzen verkocht dan een jaar eerder,” zegt Ard Klijsen, voorzitter van de NVM Vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed (A&LV). “Ook de positieve tendens op de markt van landelijke woningen heeft zich voortgezet. De krapte neemt toe en met name in het hoge segment is het aantal transacties in 2017 toegenomen.” Dit zijn de hoofdzaken uit het halfjaarlijkse NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoedbericht dat met het Kadaster en Wageningen Economic Research is samengesteld.

De grondgebonden landbouw kijkt terug op een jaar met uiteenlopende resultaten. Het gemiddelde saldo van opbrengsten en betaalde kosten in de melkveehouderij is geraamd op 153.000 euro per bedrijf, tegen 72.000 euro in 2016. In tegenstelling tot deze sterke verbetering is het saldo in de akkerbouw gedaald: dit is uitgekomen op 77.000 euro per bedrijf, tegen 90.000 euro in 2016. Klijsen: “De akkerbouw heeft in 2017 het laagste resultaat van de afgelopen vijf jaren geboekt. De betaalde kosten zijn over deze periode vrij constant gebleven, rond 210.000 euro per bedrijf.”

Veranderingen in het saldo van akkerbouwbedrijven worden volgens de NVM A&LV-voorzitter vooral bepaald door de lagere opbrengsten als gevolg van de lage aardappelprijzen. Desondanks is het aantal verkochte akkerbouwbedrijven in 2017 gestegen en, als gevolg hiervan, het aanbod gedaald.

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is uitgekomen op 59.500 euro per hectare in 2017, bijna 3% hoger dan in 2016. Grasland noteerde een gemiddelde prijs van 55.500 euro, tegen 52.800 euro per hectare in 2016: een plus van 5%. Over heel 2017 was de gemiddelde prijs van bouwland 65.500 euro per ha, vrijwel gelijk aan die in 2016.

Over het algemeen werden er in de glastuinbouwsector afgelopen jaar goede bedrijfsresultaten behaald. “De goede bedrijfseconomische prestaties stimuleren de investeringsbereidheid. Daardoor zet de schaalvergroting in de sector door en wordt er ook weer nieuwbouw gepleegd.” weet Klijsen. “Daarnaast zijn innovatie en verduurzaming prominente thema’s, waar veel in geïnvesteerd wordt.”