Alleen door ondernemers uit de agrifood-sector actief samen te brengen met bedrijven uit andere, aanpalende sectoren is het mogelijk nieuwe, toekomstbestendige (circulaire en biobased) business te creëren. Dat blijkt uit een onderzoek van drie studenten van de HAS Hogeschool waarvan de resultaten onlangs werden gepresenteerd. Het onderzoek werd gehouden in de Keyport-regio. Keyport is het regionale samenwerkingsverband in Midden-Limburg.

Als praktijkvoorbeeld werd verwezen naar de samenwerking tussen een varkenshouder en een ondernemer actief in de reststroomverwaarding. In de van luchtwassers voorziene stallen van de varkenshouder komen minerale reststromen, spuiwater genaamd, vrij. De specialist in reststromen heeft een methode ontwikkeld om algen op dat spuiwater te kweken.

Uit eerder onderzoek door HAS Hogeschool in de Keyport-regio was al gebleken dat de primaire en aanpalende sectoren maar liefst 20% van het bruto economisch product bepalen. Als gevolg daarvan werd het Economisch Actieprogramma Agribusiness opgericht. Hans de Kinderen, voorzitter EAA en directeur Bedrijven van Rabobank Weerterland en Cranendonck: “Met miniMasters en ondersteuning van projecten werkt EAA aan het versterken van ondernemerschap. Het project Boer zoekt Engineer is een voorbeeld van een voedingsbodem voor technologische vernieuwing.”

Vanuit de ambitie ‘behoud van de sector, behoud van werkgelegenheid en een breed gedragen Agribusinesscomplex’ vroeg EAA aan HAS Hogeschool gevraagd om te onderzoeken wat er nodig is om te komen tot een professionele samenwerking. Hun advies luidde om met alle al bestaande organisaties zoals de LLTB, de LWV, Ondernemend Limburg, MKB en adviesbureaus een platform te creëren met een duidelijke loketfunctie. Ook is er behoefte aan een verbindingsregisseur.

Hans de Kinderen is enthousiast over de uitkomst: “De uitdaging is om dit nog beter met elkaar te gaan verbinden en tot wapenfeiten te komen als inspiratie voor andere ondernemers.”