AH Warehouses koopt nieuw logistiek gebouw in Venlo (30.000 m2)

Het gaat om de acquisitie van de eerste fase van 30.000 m2. Een tweede fase van eveneens 30.000 m2 van het op termijn 60.000 m2 tellende Europees Distributie Centrum van PVH zal volgend jaar door de AH Warehouses gekocht worden op het ogenblik dat deze in gebruik zal genomen worden door PVH. De investeringswaarde wordt geraamd op 25 miljoen euro.

PVH is één van de grootste kledingbedrijven in de wereld, met meer dan 30.000 werknemers wereldwijd. Vanuit de locatie in Venlo worden dagelijks de producten van Tommy Hilfiger gedistribueerd naar alle verkooppunten en eigen winkels in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

In december 2015 besloten AG Real Estate en Groep Heylen hun krachten in de 50-50 joint venture AH Warehouses, die investeert in logistiek vastgoed in België en Nederland, te bundelen. Het bestaande logistieke vastgoed van Groep Heylen vormt de basis voor de portefeuille van de vennootschap AG Heylen Warehouses. De twee partners werken samen aan de groei van deze joint venture waarbij voornamelijk gerekend wordt op de markt- en productkennis van Groep Heylen. Voor AG Real Estate kadert deze Joint Venture in de strategie naar een diversificatie van haar portefeuille. Met dit partnership wordt Nederland naast Frankrijk en België de derde markt in logistiek vastgoed voor AG Real Estate. Ook voor Groep Heylen vormt dit een strategisch partnership die het mogelijk maakte om haar groei te bestendigen en zelfs te versnellen.

De ambitie van de joint venture bestaat erin te groeien naar een portefeuille van minstens 500 miljone euro aan activa in Nederland en België. De logistieke poort van Europa, waartoe België en Nederland behoren, kent nog voldoende groeipotentieel, waarbij de voornaamste volumegroei zal plaatsvinden in Nederland.