Opnieuw is Ziggo juridisch stevig op de vingers getikt vanwege een ongefundeerde vordering aan het adres van een klant. Ditmaal eiste de provider van een man ongeveer 400 euro terug aan onbetaalde rekeningen. De kantonrechter in Maastricht heeft daar geen goed woord voor over en oordeelt dat als er iemand in gebreke is gebleven dit Ziggo is. De man trok diverse keren aan de bel omdat het modem dat hij had gekregen niet werkte. Volgens hem werd hem een nieuw exemplaar in het vooruitzicht gesteld, maar dat werd maar niet geleverd. Toen hij voor de zoveelste keer informeerde waar het modem bleef, kreeg hij te horen dat ‘iets was misgegaan’. Voor de klant was dat reden om zijn abonnement onmiddellijk op te zeggen en over te stappen naar KPN. Dat weerhield Ziggo er niet van hem nota’s te blijven sturen.

De kantonrechter hekelt de werkwijze van de internetprovider in felle bewoordingen. Een veelzeggende passage uit het vonnis: “De manier waarop Ziggo zich in deze zaak opstelt, wekt niet alleen verbazing, maar geeft er ook blijk van dat zij geen enkel respect opbrengt voor een klacht van een klant die op zijn minst serieus had mogen worden genomen. Om te beginnen presenteert Ziggo een belegen en vermoedelijk uitermate onvolledig zaakdossier omtrent een overeenkomst waarvan zij de kantonrechter voor wat betreft inhoud en uitvoering vrijwel alle relevante details onthoudt. Ziggo bleek ( zie de overgelegde schaarse correspondentie) niet eens op de hoogte van de werkelijke naam van de klant.”

Zijn eindconclusie: “De vordering moet in alle opzichten sneuvelen.” Alle proceskosten komen voor rekening van Ziggo.