Een groep arbeidsgehandicapten heeft 80.000 handtekeningen overhandigd aan staatssecretaris Van Ark. Ze willen een volwaardig loon ofwel ze willen niet de geplande loondispensatie maar gewoon de loonkostensubsidie zoals die nu is behouden. De staatssecretaris heeft beloofd dat ze bereid is om nog eens naar dit plan te kijken, dat zwaar onder vuur wordt genomen door de vakbonden, oppositie en de arbeidsgehandicapten zelf. De regeringspartijen VVD en CDA staan echter volledig achter de loondispensatie.

Op dit moment betalen werkgevers die iemand in dienst hebben met afstand tot de arbeidsmarkt het wettelijk minimumloon. Omdat deze werknemers niet de volle productie kunnen draaien, krijgen de werkgevers een loonsubsidie van de overheid om het gebrek aan productiviteit goed te maken. De werkgevers vinden dit systeem echter te complex en administratief omslachtig. De regering wil ze tegemoet komen met een nieuw systeem van loondispensatie. Dit lijkt op het eerste oog broekzak-vestzak-politiek, maar in de praktijk geeft het voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt problemen.

Ten eerste houden mensen levenslang een uitkering. Ten tweede hebben ze ze minder pensioenopbouw en tevens kunnen ze in de problemen komen als de dispensatie bijvoorbeeld uit de bijstand moet komen. Verder is er geen recht op WW over het dispensatiedeel. Tevens komt er in bepaalde situaties geen dispensatie als je een partner hebt met een inkomen of als je de vermogenstoets niet doorstaat. Er staat met de ombouw van de loonkostensubsidie naar loondispensatie dus veel op het spel voor arbeidsgehandicapte die een volwaardig inkomen eisen en dus de loonkostensubsidieregeling willen houden.