ARCO (Horst aan de Maas) partner van Mushroom Valley

ARCO is partner geworden van Stichting Mushroom Valley, een platform waarin verschillende partijen zoals ondernemers, kennisinstellingen en overheid samenwerken en een platform dat dient als katalysator voor innovatie en kennisdeling in de paddenstoelensector. Met het lidmaatschap bij Mushroom Valley wil ARCO een bijdrage leveren aan innovatie op gebied van de verwerking en verpakking van paddenstoelen in de complete sector.

Het bedrijf uit Horst aan de Maas is sinds de oprichting actief in de paddenstoelensector. Het bedrijf verzorgt voor de grootste champignonkwekers uit onder andere Nederland, België, Duitsland, Portugal, Canada, Nieuw-Zeeland en Polen de champignonverwerkingslijnen, afweegsystemen, procesbanden, interne transportsystemen en verpakkingsmachines.

Mushroom Valley bestaat uit ondernemers, kennisinstellingen en de overheid, allen met een gemeenschappelijk belang in de paddenstoelensector. ARCO ziet dit als een uitgelezen kans om met behulp van de aanwezige kennis een impuls te geven aan innovatie op het gebied van de verwerking en verpakking van paddenstoelen. ARCO directeur Albert Vermeulen: “Met de oprichting van dit platform creëren we een netwerk van ambassadeurs voor de paddenstoelensector. Het is geweldig dat de samenwerking en kennisdeling tussen bedrijven, scholen en de overheid een boost krijgt. We zijn er van overtuigd dat op termijn zowel de paddenstoelenbranche als de economie hierdoor versterkt wordt. Daar dragen we als ARCO graag ons steentje aan bij.”

Het doel van dit initiatief is om de huidige economische positie van de paddenstoelenbranche te behouden en versterken. Al van oudsher vervult de regio Horst aan de Maas een spilfunctie als het gaat om de productie en verwerking van paddenstoelen, met een duidelijke focus op champignons. Vanuit deze positie heeft ook de periferie rond de sector zich zeer sterk ontwikkeld. De gemeente Horst aan de Maas is binnen de sector een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een platform, dat er voor zorg gaat dragen dat de in het verleden opgebouwde economische activiteit rond de sector in deze regio behouden blijft en versterkt wordt in de toekomst. Resultaat van het onderzoek is de oprichting van Stichting Mushroom Valley in april 2017.

Om het gedachtegoed invulling te geven, zijn er sector-breed doelstellingen opgesteld voor Mushroom Valley. Deze omvatten onder meer het profileren en positioneren van het platform naar de markt en omgeving, waarbij Mushroom Valley een gesprekspartner is voor lokale, nationale en internationale organisaties. Daarnaast focust Mushroom Valley op samenwerking met onderwijs en het borgen van kennis.