Arcus moet 7 miljoen bezuinigen door forse daling studenten

De daling leidt voor de komende jaren tot een afname van de bekostiging van 7 miljoen voor Arcus waardoor een organisatorische ombuiging noodzakelijk is. Gedwongen ontslagen zijn vooralsnog niet aan de orde. Dit gaat niet ten koste van de innovatiemiddelen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Deze middelen blijven beschikbaar, want de kwaliteit van het onderwijs is en blijft Arcus belangrijkste pijler.

De daling van het aantal studenten vraagt om een daling van het onderwijzend- en ondersteunend personeel, inclusief het management. Gezien de daling wordt ook de organisatiestructuur van Arcus herbezien. In de komende 3 maanden gaat Arcus het ombuigingsprogramma voorbereiden. De besluitvorming en start van de implementatie wordt verwacht in maart 2017. Per direct is er een vacaturestop voor ondersteunend personeel van kracht.

Tevens is er een onderzoek gestart om inzichtelijk te krijgen welk deel van de daling door de krimp wordt veroorzaakt en welk deel door eventuele andere factoren die van invloed zijn op Arcus. Daarnaast gaat Arcus de kansen en mogelijkheden bekijken om de krimp bij BOL deelnemers die van het vmbo komen op te vangen. De opleving van de economie biedt ook kansen om het aantal trajecten dat Arcus voor bedrijven verzorgt te vergroten.

Het College van Bestuur gaat haar medewerkers meenemen in het ombuigingsprogramma en hen informeren over wat dit concreet gaat betekenen. Op dit moment is dat nog niet inzichtelijk.

Arcus verzorgt 200 verschillende opleidingen, volwasseneneducatie en bedrijfsopleidingen. Her roc heeft ruim 6.000 studenten en 1.100 medewerkers.