ARP Nederland (Maastricht) mag voor 6 miljoen computerapparatuur leveren aan UM

De aanbesteding betrof de levering van desktop computers, notebook computers, tablets en monitoren. Het betreft uitsluitend apparatuur die wordt ingezet ten behoeve van algemeen (kantoor) gebruik, inclusief gerelateerde dienstverlening.

Universiteit Maastricht zocht een leverancier om een tweejarige raamovereenkomst mee af te sluiten, met de mogelijkheid tot verlenging van vier maal één jaar.

In totaal schreven drie bedrijven in op de aanbesteding. Gunningscriteria waren kwaliteit (75%) en prijs (25%). De totale waarde van de aanbesteding is 6 miljoen euro.