Asens it services Geleen failliet

Het bedrijf was statutair gevestigd in Geleen, maar verhuisde later naar Eindhoven. Tot curator is mr. B. Keybeck benoemd. Het bedrijf leverde hard- en software voor bedrijven en clouddiensten. Het is niet bekend hoeveel mensen er bij Asens werken.