Drie Noord-Limburgse onderwijsinstellingen gunnen Asito schoonmaakopdracht 4 ton

In totaal schreven zeven bedrijven in op de aanbesteding van Dynamiek Scholengroep, SPOVenray en Prisma. Gunningscriteria waren kwaliteit (60%) en prijs (40%). De waarde van de opdracht is 382.417 euro.

Beschrijving aanbesteding:
De opdrachtgevers wensen een overeenkomst te sluiten met één inschrijver voor het leveren van schoonmaakdiensten en aansturing van eigen dienst medewerkers (under management). Er wordt met de inschrijver waaraan de opdracht wordt gegund, voor iedere stichting afzonderlijk een overeenkomst gesloten.

De omvang van de opdracht is:

• Dynamiek Scholengroep: 23.069,7 m2 vloeroppervlak, 19 locaties.

• SPOVenray: 20.089.34 m2 vloeroppervlak, 13 locaties.

• Prisma: 14.589,41 m2 vloeroppervlak, 14 locaties.