Baxter (Utrecht) mag infuusvloeistoffen leveren aan azM

Beschrijving van de aanbesteding:
Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, is voornemens om de levering van infuusvloeistoffen aan te besteden. Aanbestedende dienst poogt hiertoe een raamovereenkomst te sluiten met één ondernemer voor de duur van drie jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met een optie van één jaar.

Baxter uit Utrecht, dat in 1931 werd opgericht, was de enige inschrijver op de aanbesteding. Over de waarde van de opdracht werd niets bekend gemaakt.