BDO Eindhoven wordt accountant Roerdalen, Maasgouw, servicecentrum MER in Echt

BDO uit Eindhoven wordt de komende drie jaar de accountant van de gemeente Roerdalen, de gemeente Maasgouw en het servicentrum MER in Echt.

De Gemeenschappelijke Regeling MER behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen op back office dienstverlening en de bedrijfsvoering.

Drie accountantsbureaus schreven in op de opdracht, die een duur heeft van drie jaar: de boekjaren 2016, 2017 en 2018. Prijzen zijn niet bekendgemaakt. Geselecteerd werd op de economisch meest voordelige inschrijving.

Inhoud, aard en omvang van de Opdracht
De dienstverlening van de accountant bestaat uit de volgende diensten en producten:
 Het verstrekken van een controleverklaring bij de jaarrekening inclusief de SISA-regelingen van de gemeente Maasgouw, Roerdalen en de GR-MER; de algemene certificerende functie.
 Het verstrekken van specifieke deelverklaringen.
 Het uitvoeren van de natuurlijke adviesfunctie.
 De bestuurlijke ondersteuning.