Wethouder Sanders van de gemeente Peel en Maas en gedeputeerde Beurskens hebben de nieuwe kas van Nature’s Green Group geopend. Door de nieuwe kas groeit het bedrijf met bijna 50 procent. Met de uitbreiding levert Nature’s Green Group plek aan circa 25 nieuwe banen.

Het bedrijf bezit al 7,6 ha glastuinbouwgrond met een glasopstand van 6,5 ha waarin komkommers worden geteeld. Nu wordt het bedrijf uitgebreid met 5,6 ha glastuinbouwgrond (met daarop ca. 4,6 ha nieuwe glastuinbouwkas). Deze uitbreiding kon plaatsvinden dankzij een erfpachtconstructie van de Provincie Limburg. Via deze constructie koop de Provincie de grond waarop de kas is gebouwd en verpacht de grond weer aan de ondernemer voor bepaalde tijd. Gedurende de looptijd van deze erfpachtconstructie heeft de ondernemer de mogelijkheid om de gronden van de Provincie te kopen.

Het is de tweede keer dat de Provincie een glastuinbouwbedrijf helpt via een erfpachtconstructie.