Beide Limburgen proberen samen toeristen te verleiden

Eén van de vijf punten is het vergroten van het buitenlandse marktbereik. Onder andere door meer Duitse toeristen naar beide Limburgen te halen. Een eerste actie hiervan is reeds op korte termijn gerealiseerd in de vorm van een gezamenlijke inspiratiebrochure die op zaterdag 8 april als bijlage bij de Aachener Zeitung en de Rheinische Post verscheen. In totaal worden zo’n 450.000 Duitse lezers aangespoord om een daguitstap of verblijf in Limburg te boeken.

Daarnaast is er ook de ambitie om grensoverschrijdende gebieden, zoals het RivierPark Maasvallei, te versterken en uit te bouwen tot internationaal vermaard landschapspark en toeristische trekpleister van formaat.

Gezamenlijke productontwikkeling en focus op fietsroutenetwerk
Een derde actiepunt is de verkenning en verdere uitbouw van gezamenlijke toeristische productontwikkeling: zo stimuleert de Limburgpas vandaag al het dagtoerisme in beide Limburgen.

Het vierde punt focust op de samenwerking rond een van dé grootste troeven van beide regio’s: het fietsroutenetwerk. Er zijn al afspraken over de internationale Maasfietsroute die in de zomer officieel opent: een fietstraject van de bron tot de monding van de Maas, de rivier die de verbinding vormt. Op lange termijn kan er bijvoorbeeld weer gekeken worden naar het herstel van de Heirwegen, zoals de Via Belgica. Het zichtbaar en beleefbaar maken van interessante (fiets- en wandel)routes blijft een aandachtspunt.

Kennis en informatie delen
Als laatste punt in dit 5-puntenplan zullen beide regio’s meer focussen op het leren uit elkaars ‘best practices’, ervaringen uitwisselen over de bevordering van het ondernemerschap, een community vormen en op langere termijn gezamenlijk projecten ontwikkelen.

“De Internationale Maasfietsroute, veerpontjes, de grensoverschrijdende fiets-, wandel-, en ruiterroutes en nu ook de vlotte totstandkoming van onze gezamenlijke Duitse brochure: ze bewijzen dat beide regio’s al goed op elkaar zijn ingespeeld. Een intensivering van die samenwerking kan het aantal dag- en verblijfstoeristen aan het mooie grensoverschrijdende Limburg alleen maar bevorderen. En op die manier zorgen voor extra omzet bij onze lokale ondernemers”, besluiten gedeputeerden Igor Philtjens en Eric Geurts eendrachtig.