Op donderdag 19 april bezoekt de Belgisch-Limburgse gedeputeerde Inge Moors haar Nederlands-Limburgse collega Hubert Mackus. De ontmoeting vindt plaats op de Brightlands Campus Greenport Venlo.

Een aantal maanden geleden hebben de gouverneurs van beide Limburgen de campus bezocht en geconstateerd dat er mogelijk veel kansen zijn voor een samenwerking op het vlak van landbouw, voeding en gezondheid. De bijeenkomst van donderdag is bedoeld als een eerste aanzet daartoe.

Naast een kennismaking met de Brightlands Campus Greenport Venlo zullen beide gedeputeerden zich buigen over een aantal vraagstukken in het landbouwdossier. Zo wordt er onder meer gekeken naar de uitdagingen in beide Limburgen en de eigen kennisinfrastructuur.

Hubert Mackus: “We staan voor grote opgaven rondom landbouw, klimaat, voeding en gezondheid. Niet voor niets heb ik een visie geformuleerd, getiteld: ‘Limburgse agro voor de wereld van morgen’. Maar grote opgaven vragen om een krachtenbundeling. Dan ligt het voor de hand dat we ook kijken naar onze buren. De beide Limburgen vullen elkaar prachtig aan.”

Inge Moors: “Landbouw is erg belangrijk voor onze Limburgse economie. We ondersteunen innovatie voor een duurzame landbouw en we zoeken naar economische meerwaarde door cross-overs met voeding en gezondheid. We zijn ervan overtuigd dat meer samenwerking tussen beide Limburgen de landbouw-, voedings- en gezondheidssector in de regio alleen maar kan versterken.”