Beleggers Mercurius (Stienstra) en Werker investeren in immunotherapie kanker van CiMaas bv

Mercurius Beleggingsmaatschappij B.V. en Werker Beleggingsmaatschappij B.V. (beiden uit Heerlen) investeren in CiMaas B.V. om immunotherapie bij kanker te realiseren.

CiMaas is in 2015 van start gegaan als spin-off van het Maastrichts Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+) met een Proof of Concept lening van het Valorisatiefonds Zuid-Limburg (VPZL) en twee Proof of Principle subsidies van het Limburg Business Development Fund (LBDF). CiMaas richt zich op de ontwikkeling van immunotherapie tegen kanker. Cellulaire immunotherapie werkt volgens de methode van activatie van het immuunsysteem, waardoor afweercellen in staat worden gesteld om de kanker van de patiënt te bestrijden.

“Met deze belangrijke investering van Mercurius Beleggingsmaatschappij en Werker Beleggingsmaatschappij kan in 2017 echt gestart worden met een studie bij patiënten met longkanker, waarbij een cellulair vaccin toegepast zal worden dat het eigen immuunsysteem van deze patiënten moet stimuleren en zo de ziekte bestrijden”, aldus Prof. Gerard Bos, algemeen directeur (CEO) van CiMaas.

“Met de nieuwe financiële middelen kunnen we ook ons programma met donor Natural Killer cellen verder ontwikkelen, zodat ook deze celtherapie klaar is voor klinische studies bij patiënten met de ziekte van Kahler (multiple myeloom) en borstkanker. We verwachten in 2018 te kunnen starten met deze patiëntstudies”, vult wetenschappelijk directeur Dr. Wilfred Germeraad aan.

Als derde programma heeft CiMaas momenteel een antistof in pre-klinische ontwikkeling die tegen diverse vormen van kanker het effect van de Natural Killer cellen kan versterken. “Deze significante investering maakt het voor CiMaas mogelijk om beloftevolle immunotherapieën een belangrijke stap dichterbij patiënten te brengen, die nieuwe behandelingsmogelijkheden dringend nodig hebben ” vult operationeel directeur Dr. Yvo Graus aan.

“Het kunnen uitvoeren van een eerste klinische studie met celtherapie bij longkanker en het nemen van verdere ontwikkelingsstappen naar klinische studies met Natural Killer Cellen benadrukt ons optimisme m.b.t. de realiseerbaarheid van deze nieuwe therapieën”, constateert het managementteam van CiMaas. “Immers, als de onderzoeken succesvol zijn, is de tijd nog nodig om toepassing bij patiënten te overzien en dat is van groot belang” sluit Gerard Bos af.