Belevingscentrum in voormalige Leeuw-brouwerij (Valkenburg) gaat Par’Course heten

Par’Course wordt de naam van het nieuwe belevingscentrum dat projectontwikkelaar Wyckerveste ontwikkelt in de voormalige Leeuw-brouwerij in Valkenburg aan de Geul.

Marc Baadjou, bedenker van de naam: “In Par’Course zijn de verschillende elementen van het park meertalig verwerkt. ‘Parc & Course’ is letterlijk vertaald een park waarin je kunt leren, een park waar je kunt recreëren, dineren, gebruikmakend van verschillende routes. Parc staat ook voor een chique omgeving. Een plek met een zekere internationale allure, met cachet, een plek waar iets bijzonders te vinden is. En natuurlijk kennen we het parkoers uit de sportwereld, en in het bijzonder uit de wielrennerij. De apostrof tenslotte, verbindt de twee delen die haar naam complementeren, maar werkt ook verklarend naar belevingswerelden die het samenbrengt.”

Food en Sport
Het plan voor de ingrijpende renovatie en nieuwbouw is ontworpen door MoederscheimMoonen Architects uit Rotterdam. Par’Course rust grofweg op twee pijlers: Food XP en Sport XP. Food XP krijgt een plek in het monumentale brouwerijgebouw en moet uitgroeien tot een gastronomisch centrum rondom Limburgse producten. Sport XP bestaat uit een nieuw hotel met 65 kamers, een event center en een sportcentrum met de focus op wielrennen en alles wat daarmee samenhangt. Shimano Europe heeft aangekondigd een Experience Center te vestigen in het Sport XP. Aan de straatzijde wordt verder nog een fietsverhuurcentrum gehuisvest.

Subsidies
Met de renovatie en nieuwbouw van het complex is een investering gemoeid van ruim € 20 miljoen waarvan € 4,4 miljoen via een subsidie voor rekening komt van de Provincie Limburg en de gemeente Valkenburg aan de Geul (ieder € 2,2 miljoen). De Provincie koopt voor een bedrag van € 3,7 miljoen het complex van de gemeente Valkenburg aan de Geul om het vervolgens in erfpacht uit te geven aan Wyckerveste. Tenslotte heeft de provincie zich in beginsel bereid verklaard om – binnen de provinciale kaders en nadat de bouw is gerealiseerd – een lening van € 3,75 miljoen tegen marktconforme tarieven aan Wyckerveste te verstrekken om het ambitieuze plan te realiseren.