Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. (WOM) gaat 16 lofts Eiffelgebouw in erfpacht geven

Het college van Maastricht heeft ingestemd met de erfpachtovereenkomst die de Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. (WOM) zal aanbieden aan de toekomstige bewoners en erfpachters van de 16 lofts (appartementen) gelegen op de koppen van het Eiffelgebouw op de zesde en zevende verdieping. De lofts worden uitgegeven via een openbare inschrijvingsprocedure waarna met de hoogste bieders per loft een erfpachtovereenkomst wordt ondertekend.

De raad heeft bij de aanpak van het Eiffelcomplex besloten om de 2 bovenste lagen aan weerszijden van The Student Hotel in te vullen met een woonfunctie. De renovatie van het Eiffelcomplex is zo ver gevorderd dat de voorbereidingen daartoe getroffen kunnen worden. Het college heeft daarom besloten om de lofts, zijnde 16 woonappartementen, casco gerenoveerd in de markt te zetten. De toekomstige bewoners krijgen daarmee maximale vrijheid om hun appartementen naar eigen inzichten in te delen, verder af te werken en in te richten. Deze woonfunctie past binnen het bestemmingsplan.

De markt wordt benaderd via een openbare tenderprocedure. Daarbij wordt een minimumprijs gehanteerd en bij gelijke aanbiedingen zal er worden geloot.

De uitgifte vindt plaats via erfpacht conform raadsbesluit.

Conform eerdere besluiten worden momenteel het middenstuk Eiffel in gereedheid gebracht voor The Student Hotel en de overige lagen ter weerszijden van The Student Hotel voor een mix aan functies. Daarmee wordt er gewerkt aan de invulling van het totale complex.

 

Het college heeft ingestemd met de erfpachtovereenkomst die de Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. (WOM) zal aanbieden aan de toekomstige bewoners en erfpachters van de 16 lofts (appartementen) gelegen op de koppen van het Eiffelgebouw op de zesde en zevende verdieping. De lofts worden uitgegeven via een openbare inschrijvingsprocedure waarna met de hoogste bieders per loft een erfpachtovereenkomst wordt ondertekend.