Bergen wil verder met burgemeester Manon Pelzer

De gemeenteraad van het Noord-Limburgse Bergen heeft besloten burgemeester Manon Pelzer voor herbenoeming aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De eerste zesjarige ambtstermijn van burgemeester Pelzer loopt op 29 maart 2018 af. Zij heeft te kennen gegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen en de gemeenteraad heeft dit gehonoreerd.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet vervolgens de herbenoeming voordragen aan de Koning. Maar dit is in de regel een formaliteit als de gemeenteraad groen licht heeft gegeven.