Beslag Bouwinvest op zorgcomplex Sint-Gerlachus (Zorggroep Mosae) rechtsgeldig

Vastgoedbelegger Bouwinvest heeft mede namens bouwbedrijf BAM eind augustus beslag laten leggen op 54 van de 130 appartementen van zorgcomplex Sint-Gerlachus in Maastricht. Het beslag moet voorkomen dat zorgverlener Mosae Zorggroep het complex aan een andere partij verkoopt.

Inzet van het conflict is of Bouwinvest 2 jaar geleden daadwerkelijk een overeenkomst tot koop heeft gesloten. Mosae zegt dat er nog geen definitief akkoord lag. Omdat de zorgverlener om geld verlegen zit, wil ze graag aan een ander verkopen omdat ze hebben geconcludeerd dat de door Bouwinvest geboden prijs onder de marktwaarde ligt.

Met een kort geding wilde de zorgverlener het beslag op het complex nietig laten verklaren.

De rechter oordeelde echter dat het beslag rechtsgeldig is en stelde Mosae in het ongelijk.

Of de verkoopovereenkomst rechtsgeldig is, moet een bodemprocedure uitwijzen. Dan pas wordt duidelijk of Mosae het complex moet verkopen aan Bouwinvest en of ze mogen verkopen aan een andere partij.