Binnen één jaar vertrouwen opgezegd in bestuurders onderwijskoepel Movare

Ryszard Kruszel en Kiki Huijnen traden in augustus 2015 aan als nieuwe Raad van Bestuur.

Onder hun leiding zou er – volgens stukken van de GMR waar De Limburger over beschikt – sprake zijn van intimidatie. Ze zouden bovendien de GMR passeren door besluiten te nemen zonder daarvoor de vereiste instemming te vragen.

De bestuurders erkennen in een gisteren rondgestuurde brief dat de relatie met de GMR geleidelijk vertroebeld is.  Ze hebben met “verbazing en grote teleurstelling” kennis genomen van de stap van de GMR.

De bestuurders geven te kennen niet aan opstappen te denken. De GMR heeft laten weten weinig heil te zien in mediation. De Raad van Toezicht staat achter het bestuur.

De vertrouwensbreuk speelt tegen de achtergrond van een reorganisatie bij Movare dat de gevolgen van krimp moet verwerken. Movare heeft nu nog 11.700 leerlingen. De bestuurders spreken van een “even ingrijpende als noodzakelijke transitie”.