BIZ-kwartiermaker Roermond vindt 75 mille te weinig, verliest opdracht en stapt naar rechter

Eén opdracht, twee meningen. De stichting Citymanagement Roermond wil een nieuwe BIZ-kwartiermaker (Bedrijven Investerings Zone) aanstellen. Voor een budget van 75 mille moet die zorgen voor voldoende draagvlak om in de binnenstad van Roermond vanaf 2015-2016 tot een BIZ te komen.

De stichting vraagt in 2014 een kandidaat die ze op het oog heeft te reageren op de functie. Dat gebeurt ook.

In september 2014 ontving [verzoekster X] van de Stichting een uitnodiging om zich kandidaat te stellen voor de functie van kwartiermaker, waarbij een profielschets van deze functie was bijgevoegd. Het betrof een tijdelijke functie voor de periode september 2014-juli 2015.

In de opdrachtformulering stonden 8 stappen omschreven:

Kenbaar maken, peilen interesse;
Organiseren ondersteuning;
Opstellen BIZ plan
Tussentijdse peiling
De uitvoeringsovereenkomst
De BIZ-verordening
De draagvlakmeting
De BIZ van start

De kandidaat en een collega komen tot overeenstemming met de stichting, maar vinden het bedrag van 75 mille te weinig om kwaliteit te kunnen leveren.

“Wij zijn van mening dat het budget van € 75.000,- inclusief btw niet realistisch noch fair is jegens ons en dat dit budget daarom bijstelling behoeft. Onze inschatting van het minimaal noodzakelijke budget is ondanks de inherente onzekerheden, toch veel realistischer uitgangspunt voor een goede en gedegen uitvoering van de opdracht, die wij overigens beiden – en laat dat vooral niet ter discussie staan – graag aanvaarden en met alle inzet en veel plezier zullen uitvoeren.”

De stichting ziet in het verzoek een ‘no go’; de deal wordt afgeblazen.

“U geeft in uw offerte aan dat het beschikbare budget niet toereikend is en daarom bijstelling behoeft. Het bestuur is van mening dat op basis van de aangeleverde opdrachtformulering, waarop uw aanbieding gebaseerd is, het beschikbare budget voldoende moet zijn om deze opdracht te kunnen vervullen. Het bestuur heeft dan ook besloten het budget niet te verhogen. Aangezien uw offerte het beschikbare budget overstijgt, zal de opdracht voor het uitvoeren van de “hernieuwde draagvlakmeting 2015 BIZ binnenstad” niet aan u worden gegund.”

Waarop de beoogd kwartiermaker naar de rechter stapt om op zijn minst schadevergoeding af te dwingen. Dat mislukt. Kern van de redenering: een overeenkomst waarbij meer partijen zijn betrokken krijgt pas rechtskracht als alle partijen die overeenkomst hebben ondertekend. In dit geval is onduidelijk gebleven wat de positie is van de collega van de kwartiermaker is.