Bodemzorg Limburg moet everzwijnen weghouden van voormalig stort Langen Akker

Bodemzorg Limburg is een beheerorganisatie die voormalige stortplaatsen beheert, waaronder de gesloten stortplaats Langen Akker gelegen tegen het natuurgebied Ingendael.

Het bedrijf meldt: ‘Sinds kort komen everzwijnen uit dit gebied ook op deze locatie en blijken aanzienlijke vernielingen aan te richten door de bovengrond om te woelen. Vanwege de bescherming van de bovenafdichting dient hier paal en perk aan te worden gesteld. Door het plaatsen van een wildraster over een afstand van circa 1 km wordt geprobeerd de everzwijnen hier weg te houden.’

De beheerorganisatie nam in mei de gesloten stortplaats Wambachgroeve in Tegelen over van Attero. Het betreft een 14 ha grote groeve waar voornamelijk bedrijfsafval is verwerkt. De locatie is voorzien van een vloeistofdichte bovenafdichting. Het is de bedoeling het Pieterpadtraject over deze locatie te leiden.