Boek & Offermans: kantorenmarkt Parkstad voor eerst sinds 2007 weer hoge marktdynamiek

De regionale kantorenmarkt van Parkstad Limburg laat voor het eerst sinds 2007 weer een hoge marktdynamiek zien. Dit geldt niet alleen voor de gebruikersmarkt maar ook voor de beleggingsmarkt. Want ook op de beleggingsmarkt zijn het afgelopen jaar veel transacties genoteerd. Beide bewegingen geven eens te meer aan dat er op dit moment veel gebeurt op de kantorenmarkt van Heerlen, dit kan dan ook als een positieve ontwikkeling worden beschouwd.

Uit de kantorenmonitor blijkt zelfs dat voor circa tweederde van de leegstand inmiddels plannen zijn voor sloop, herbestemming of nieuwe huurders. Dit geeft eens te meer aan dat na jaren van weinig dynamiek in de markt, Heerlen sterk in beweging is. Belangrijkste aanpassingen vinden plaats bij de grootschalige sloop van het Schinkelkwadrant-Zuid en Schinkelkwadrant-Noord. Daarnaast krijgen, ondanks de stringente regionale woningmarkt afspraken, enkele kleinschalige kantoorpanden in het centrum van de stad (Kruisstraat) een woonbestemming. Zodoende kan worden gesteld dat met de concrete voornemens voor sloop en herbestemming de kantorenmarkt van Heerlen in de komende jaren meer in evenwicht zal komen, ondanks de nog op te leveren nieuwbouw op Maankwartier (4.970 m2 ).

Regio Maastricht
De kantorenmarkt van Maastricht laat de afgelopen drie jaar een vergelijkbaar opnamevolume zien. Het opnamevolume kwam in 2017 uit op 16.800 m2 . Dit betekent een kleine stijging van 5% ten aanzien van voorgaande jaren. Belangrijk verschil met 2015 en 2016 is dat het beschikbare kantorenaanbod het laatste jaar een stevige daling laat zien. De daling van het beschikbare aanbod wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een aantal kantooronttrekkingen ten behoeve van transformatie.

Net als in andere gemeenten is zichtbaar dat in Maastricht telkens meer naar alternatieve aanwending van kantoorcomplexen wordt gekeken. Beleggers zien in Maastricht steeds vaker kansen om een kantoor te transformeren naar woonruimte of een hotel. Afgelopen jaar zijn hiervoor verscheidene initiatieven genomen waaronder de transformatie van het monumentale LIOF-gebouw aan de Boschstraat. In dit kantoorpand moet op termijn een tophotel verrijzen door een samenvoeging van het kantoorpand aan de Boschstraat met drie achtergelegen panden aan de Batterijstraat.