Boels Zanders Advocaten en Zeestraten+Hagemann notarissen starten samen bindend adviespraktijk

Familierechtelijke geschillen over huwelijkse voorwaarden, alimentatie of een nalatenschapskwestie kunnen vaak langlopende, vervelende procedures zijn voor de betrokkenen. Procedures die ook veel impact kunnen hebben wanneer er kinderen bij betrokken zijn. In veel gevallen blijken alternatieve vormen van geschilbeslechting, zoals mediation, niet meer afdoende om een passende oplossing te bieden. Indien beide partijen snel en adequaat een oplossing zoeken, dan is er een vaak onderbelicht alternatief dat ze kunnen kiezen, namelijk “bindend advies”.

Bij bindend advies wenden partijen zich bij een onderling geschil niet tot de rechter, maar kiezen voor een deskundige of commissie die over het geschil een oordeelt geeft. Een oplossing die vaak tijd en geld scheelt en langdurige conflicten inperkt. Zeestraten+Hagemann notarissen en Boels Zanders hebben hierin de handen ineen geslagen om gezamenlijk een bindend adviespraktijk op te starten. Cliënten kunnen bij één aanspreekpunt terecht voor het aanvragen van een bindend adviesprocedure. De bindend adviseurs oordelen naar redelijkheid en billijkheid, op basis van hun kennis en ervaring en rekening houdende met de bestaande rechtsleer en maatschappelijke opvattingen. Het procedure- verloop is informeel en op maat en de doorlooptijd is kort. Zo kan een geschil snel worden beslecht.