Boer zoekt Engineer, initiatief GreenTechLab (Fontys) en Arvalis (LLTB)

Foto Anton Winkelmolen en Marcel Roosen
Foto: initiatiefnemers Boer Zoekt Engineer vlnr: Anton Winkelmolen (Arvalis) en Marcel Roosen (GreenTechLab)

Boer zoekt Engineer is een unieke Limburgse samenwerking tussen GreenTechLab (onderdeel van Fontys Hogeschool Venlo) en agrarisch adviesbureau Arvalis (dochter LLTB)

Waarom zo’n loket? Omdat aan de ene kant techniekvraagstukken in de agrosector om uiteenlopende redenen niet opgepakt worden. Bijvoorbeeld door gebrek aan kennis van dergelijke processen, niet weten waar men terecht kan en gebrek aan tijd. Het onderwijs aan de andere kant wil haar kennis juist graag toepassen in de praktijk bij het bedrijfsleven. Een loket dat technische vragen vanuit de agrarische praktijk en de oplossingen vanuit het onderwijs aan elkaar verbindt, is hierop het antwoord.

Het doel van het loket is dus tweeledig:

1. Op laagdrempelige wijze een impuls geven aan technische vernieuwingen binnen de agrosector middels het inventariseren en oppakken van (verborgen) techniekvraagstukken, in relatie tot:

• verbeteren van productieprocessen
• versnellen van productieprocessen
• initiëren van nieuwe productieprocessen
• ontwikkelen van nieuwe producten

2. Versterken van de verbinding tussen techniekonderwijs en het regionale bedrijfsleven (agro-, food- en techniek).

Achtergrond
De samenwerking tussen de agrosector en het hoger technisch onderwijs in Limburg staat nog in de kinderschoenen. Dit in tegenstelling tot de reeds gangbare verbindingen tussen de agrosector en het groene onderwijs. Juist in de tijdsgeest van automatisering, robotisering en hightech-toepassingen, wordt het hoog tijd dat techniekstudenten en boeren meer gaan samenwerken. Dit geeft extra dynamiek aan de technische innovaties binnen de agrosector en geeft techniekstudenten meer mogelijkheden om hun kennis in de praktijk te brengen.

Om deze samenwerking meer gestalte te geven, is in 2016 onder de naam ‘Boer zoekt Engineer’ een uniek Limburgs initiatief gestart dat is gericht op het verkleinen van de kloof tussen de agrosector en het hoger technisch onderwijs. Initiatiefnemers Fontys GreenTechLab Venlo en Arvalis (dochter LLTB) willen met dit project de samenwerking tussen deze twee werelden versterken. Zorgen voor een betere verbinding gaat niet vanzelf. Hiervoor moeten de mogelijkheden goed worden gecommuniceerd naar de agrosector via de vertrouwde netwerken. En er moet meer ‘bewijslast’ komen waarmee duidelijk wordt waartoe deze samenwerking kan leiden. Hierin hebben Arvalis en de website van Boer zoekt Engineer (www.boerzoektengineer) een nadrukkelijke rol.

Samenwerking
Boer zoekt Engineer werkt niet alleen. Omdat er binnen techniekvraagstukken ook vaak behoefte is aan groene kennis, betrekt Boer zoekt Engineer daar waar nodig het groene onderwijs (HAS, WUR, CitaVerde). Door het aanbieden van een unieke mix aan kennis (techniek/groen), kunnen innovaties sneller worden uitgetest in de praktijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan prototypes.
Boer zoekt Engineer concurreert niet met techniekbedrijven in de regio, maar zoekt juist de samenwerking in een vroegtijdig stadium op. Boer zoekt Engineer wil met name een rol spelen in de prille fase van technische vernieuwingen tot aan het punt van prototypes en testfase. Door vervolgens technische bedrijven te betrekken, kunnen perspectiefvolle technieken worden doorontwikkeld. De praktijk wijst uit dat techniekstudenten met name in de experimentele fase bij innovaties veel kunnen betekenen. Ze brengen extra creativiteit in en kunnen laagdrempelig zaken uittesten in de praktijk. Daarnaast vormt het betrekken van het bedrijfsleven voor de studenten een extra stimulans omdat hun project door het bedrijfsleven kan worden geadopteerd en mogelijk doorontwikkeld.
Boeren met technische vragen of ideeën kunnen contact opnemen met het team van Boer zoekt Engineer. Voor meer informatie ga naar de website www.boerzoektengineer.nl