Boston Consulting Group gaat adviseren over strategische opties Holland Casino's nu markt open gaat

BCG won de inschrijving van zes andere inschrijvers. Een team consultants moet binnen een half jaar advies uitbrengen.

Het ministerie, waaronder de staatsdeelneming Holland Casino’s nu nog valt, wil zich zo voorbereiden op het open gaan van de markt voor de aanbieders van casinospelen. Naar verwachting gebeurt dat op 1 januari 2017.

Nederland wordt dan verdeeld in vijf regio’s en in elke regio moeten er minstens twee vergunningen zijn voor casino-exploitanten.

Op dit moment heeft Holland Casino veertien vestigingen. Om in iedere regio ten minste twee aanbieders actief te laten zijn, zal Holland Casino in de nieuwe marktordening maximaal tien vergunningen mogen houden (“HC10”). Holland Casino zal dus vier vestigingen moeten afstoten (“HC4”). Daarnaast worden twee nieuwe vergunningen (”de greenfields”) geveild. Zowel Holland Casino met tien vestigingen als de vier door Holland Casino af te stoten vestigingen zullen, indien de Kamer hiermee instemt, worden geprivatiseerd. De privatisering zal plaatsvinden na de inwerkingtreding van de aangepaste Wet op de kansspelen (Wok). De Wok treedt volgens de huidige planning op 1 januari 2017 in werking.

In het licht van deze achtergrond zoekt het ministerie van Financiën strategisch advies voor de privatisering van Holland Casino.