Bouwbedrijven Jongen start binnenkort met de bouw van de Brede Maatschappelijke Voorziening Hoensbroek Zuid. Voor de bouwvakvakantie zal de bouwplaats worden ingericht, zodat de aannemer direct na de bouwvakvakantie met de bouw kan beginnen.

De bouw werd afgelopen jaar uitgesteld, doordat er geen aannemer gevonden kon worden die het gebouw kon realiseren met het geldbedrag dat door de gemeenteraad van Heerlen beschikbaar was gesteld. De gemeenteraad heeft inmiddels het bedrag verhoogd. Het betreft ruim 1,8 miljoen euro aan meerkosten voor de voorbereiding en bouw, 100.000 euro extra voor het verhuizen van de school en bijna 4 ton aanvullend budget voor sloopwerkzaamheden op de vrijkomende locaties.

In de BMV komt basisschool Wonderwijs, een peuterspeelzaal, voor- en naschoolse opvang, logopedie en verenigingen. Wethouder Jordy Clemens: “Ik ben heel blij dat we kunnen beginnen met de bouw van de BMV. Volgend jaar staat er hier een geweldig gebouw om te leren, spelen en om elkaar te ontmoeten. En dat op een hele duurzame manier, klaar voor de toekomst.”