Bouwontwikkeling Jongen bouwt 24 woningen Landgraaf

Jaren geleden sloopte HEEMwonen, destijds nog HESTIA groep vier hoogbouwflats op de locatie Achter den Winkel. Al in 2004 maakten Bouwontwikkeling Jongen, HEEMwonen en de gemeente Landgraaf plannen voor een groot aantal nieuwe woningen op deze locatie. Er werden drie woontorens gebouwd met appartementen voor senioren die voldoen aan de huidige wooneisen.

De 24 gezinswoningen zijn voor de verhuur. Er komen drie woonblokken met respectievelijk 9, 10 en 5 woningen. De woningen worden gerealiseerd naast de reeds bestaande woningen aan de Prickenscheydt.

Bouwbedrijven Jongen bouwt de woningen volgens hun geheel eigen bouwconcept PlusWonen; het slimme en duurzame bouwconcept met een hoge bouwsnelheid. Door deze snelle, efficiënte manier van bouwen hebben de omwonenden van het plangebied minder overlast. Ook kan HEEMwonen de woningen betaalbaar houden voor de huurders.