Er woedt brand bij Collin Recycling in Venlo. Direct naast het bedrijf staat een grote atlas-kraan in brand.
De brandweer is bezig met bluswerkzaamheden en doet tegelijkertijd onderzoek in het pand zelf.

Door de brand is er flinke rookontwikkeling. Rond 15:45 uur werd het sein brand meester gegeven.
De oorzaak is van de brand is nog niet bekend.