Brand verwoest spullen van ondernemer Maurice Schoenmaeckers

Zaterdagavond heeft er in twee opslagruimtes in de oude Philipsfabrieken op de Corda Campus in Hasselt een grote brand gewoed. In de loodsen lagen ook spullen opgeslagen van Winterland Hasselt die verloren zijn gegaan. Winterland Hasselt is het winterevenement dat georganiseerd wordt door Maastrichtenaar Maurice Schoenmaeckers.

Even werd gevreesd of het evenement van 18 november tot 7 januari wel kon doorgaan. Via Facebook maakte de organisatie bekend dat dit niet het geval is. Decoraties en een aantal chalets zijn in vlammen opgegaan. De organisatie heeft de toezegging van leveranciers dat er alles aan gedaan wordt om de verloren gegane spullen tijdig te leveren. Overige spullen, zoals de grote tent, lagen elders opgeslagen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Voor Schoenmaeckers is het wederom een tegenslag. Onlangs werd nog aangifte tegen hem en 10 anderen gedaan wegens bedrog in de aanbesteding rondom het kerstevenement Magisch Maastricht. Het OM seponeerde deze zaak omdat er geen strafbare zaken waren gepleegd. De advocaat van de eiser heeft al aangekondigd het besluit van het OM aan te vechten bij het gerechtshof.