In een brandbrief aan de Limburgse gemeenten luidt Ondernemend Limburg, een samenwerking tussen de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV), MKB-Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), de noodklok over het snel groeiend tekort aan arbeidskrachten. Ze verwijzen naar de landelijke conjunctuur-enquête (COEN) waarin staat dat het bedrijfsleven nu al met enorme personeelstekorten kampt. Daarnaast gaat een grote groep van de beroepsbevolking de komende tien jaar met pensioen. Volgens Ondernemend Limburg is de situatie zo nijpend dat er bedrijven zijn die zich om die reden niet in Limburg willen vestigen.

Om het groeiend tekort aan personeel in Limburg te stoppen moet de provincie volgens Ondernemend Limburg aantrekkelijker worden voor arbeidsimmigranten. Die worden in bepaalde sectoren al volop ingezet. Zo moet onder meer de huisvesting snel worden verbeterd. Arbeidsimmigranten wonen nu te vaak ver van hun werk. Ondernemers zijn zelf al bezig met oplossingen om huisvesting dichterbij te realiseren, maar worden daarbij belemmerd door een beperkte woningvoorraad.

Het is volgens Ondernemend Limburg zaak snel in actie te komen. Ze wil daarom dat er met spoed een taskforce wordt opgericht met daarin vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven die zich gaan buigen over de problematiek.