Britten kopen kantoren De Geusselt

De kantoren waren eigendom van Bouwinvest. Behalve de kantoren in Maastricht heeft Bouwinvest in heel Nederland 14 complexen verkocht aan de Britten. Bryant Park Netherlands Acquisition I B.V is de Nederlandse dochter van het bedrijf die als koper optreedt.

De koper is een belegger die deze kantoren en enkele andere ruimten aan derden wil verhuren. Daarbij gaat het in de meeste gevallen om een voortzetting van de verhuur die reeds door Bouwinvest is aangegaan.

Het stadion staat op gemeentelijke erfpachtgrond en de algemene erfpachtvoorwaarden 1985 zijn van toepassing.

Volgens artikel 30 lid 3 van de algemene erfpachtvoorwaarden 1985 is voor verhuur van andere ruimten dan woningen toestemming nodig van het College van Burgemeester en Wethouders. Het College heeft besloten deze toestemming aan Bryant Park Netherlands Acquisition I B.V. te verlenen.