De UM-campus in Brussel groeit en neemt met ingang van maandag 23 april een nieuw, groter pand in gebruik. Sinds de opening van het eerste pand, in 2010, is de campus een ontmoetingsplek geweest waar onderzoekers, studenten en alumni bijeenkomsten organiseerden. Zo konden zij hun netwerk uitbreiden en werd de Europese positie van Universiteit Maastricht verder versterkt. Daarnaast werd het nodige onderwijs aangeboden, variërend van trainingen van één of meerdere dagen tot parttime PhD’s voor professionals.

Het nieuwe pand is nodig omdat het aantal bijeenkomsten kwalitatief en kwantitatief sterk is toegenomen en er behoefte is aan meer en betere voorzieningen en ondersteuning. Bijvoorbeeld voor de recent gestarte Data Protection Officer Course en het Student Forum Maastricht. Ook zijn er plannen om de onderwijstak van de UM flink uit te breiden, bijvoorbeeld met parttime masters. Professor Christine Neuhold is aangesteld als academisch directeur om de mogelijkheden te onderzoeken.

De UM wil steviger inzetten op employability. Ook hiervoor biedt de vernieuwde campus meer mogelijkheden. Studenten, bedrijven en alumni kunnen elkaar in het internationaal goed bereikbare Brussel ontmoeten. De UM-campus is daarmee een ideale plek om de faculteiten, met name rechten, FASoS en FHML, te faciliteren bij hun workshops, lezingen, seminars en andere bijeenkomsten die gericht zijn op Europa. De Europese wijk ligt al om de hoek.